Business Bootcamp
wedstrijd Ondernemend Westfriesland

Ondernemen(d) onderwijs arangeren en uitvoeren

ProDiCo is er op gericht om docenten te begeleiden op de werkvloer: individueel en in teamverband. Een extra activiteit is docenten en studenten binnen en buiten de school zoveel mogelijk kennis en ervaring op te laten doen met ondernemen of ondernemend onderwijs.

Projecten zijn een co-creatie van docenten, ondernemers en ProDiCo. Voor de wedstrijd Ondernemend Westfriesland wordt er ook samengewerkt met De Westfriese Uitdaging en dus ook met maatschappelijke organisaties. 

Door ondernemers, docenten en leerlingen bij elkaar te brengen wordt er kennis en ervaring gedeeld en worden er kansen benut. Door te doen leer je ondernemende vaardigheden aan. Worden de studenten allen ondernemer? Nee, maar ondernemendheid en een ondernemende attitude helpen je wel verder om succesvol te worden.

GAAT NIET, BESTAAT NIET (Branson)