Business Bootcamp
wedstrijd Ondernemend Westfriesland

Ondernemen(d) onderwijs arangeren en uitvoeren

Match2Work

Initiatief

Na het congres van STOO over jongeren en werk zijn scholen en ondernemers met een initiatief gekomen.  Jongeren kansen met betrekking tot werk in de regio te laten zien dat gericht is op een snelle impact. Geen gastlessen maar samen met jongeren werken met en voor bedrijven. De bedrijven formuleren onder begeleiding een casus: een vraag, een probleem. Misschien lost uw bedrijf dat dagelijks op maar is het voor leerlingen/studenten nieuw. Docenten krijgen lesmaterialen en vinden tijdens de matching de bedrijven en kiezen casussen uit. De bedrijven denken een moment mee op school met hun groepje. Nodigen hen uit in het bedrijf en laten hen alle kanten daarvan zien.

Het eindevent is een netwerkbijeenkomst waar jongeren leren netwerken van de ondernemers. Zij gaan samen met hun groepjes ervaringen delen met anderen.

Docenten breiden zo hun netwerk uit, ontmoeten elkaar en krijgen een onderdeel wat past in een loopbaanontwikkelings (LOB)- traject. Of het zorgt voor een onderwerp voor een profielwerkstuk.